Safe Haven Orphanage – Ban Tha Song Yang

Safe Haven Orphanage, Thailand Building, Project, Photo, Design, Image

Orphanage Project, Ban Tha Song Yang, Thailand

Thailand Orphanage – design by TYIN tegnestue

2 Feb 2010

Safe Haven Orphanage

Projects

Safe Haven Orphanage - Ban Tha Song Yang

Ban Tha Song Yang, Thailand

Library and Bathhouse projects

Design: Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects

Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage

Photos: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

For: TYIN tegnestue

About TYIN tegnestue – English text (scroll down for Norwegian):

TYIN tegnestue is a non-profit organisation working humanitarian through architecture.
TYIN is run by five architect students from NTNU and the projects are financed by more than 60 Norwegian companies, as well as private contributions.
Through the course of the last year TYIN has worked with planning and constructing small scale projects in Thailand.
We aim to build strategic projects that can improve the lives for people in difficult situations.
Through extensive collaboration with locals, and mutual learning, we hope that our projects can have an impact beyond the physical structures.

Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage

Om TYIN tegnestue – Norwegian text

TYIN tegnestue er en frivillig organisasjonsom arbeider humanitært gjennom arkitektur. TYIN drives av fem arkitektstudenter ved NTNU og prosjektene er finansiert av over 60 engasjerte norske bedrifter, samt private bidrag.
Det siste året har TYIN arbeidet i Thailand med planlegging og oppføring av byggeprosjekter i mindre skala. Vi har hatt som mål å gjøre strategiske prosjekter for å bedre vilkårene for mennesker som lever i en vanskelig situasjon. Gjennom tett samarbeid og gjensidig kunnskaps- utveksling med lokalbefolkningen, håper vi at prosjektene vil ha en betydning utover de fysiske byggene.
Vi vil i dette heftet gi en kort presentasjon av TYINs arbeider i 2009.

Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage Safe Haven Orphanage

The pictures are the property of Pasi Aalto of Tyin Tegnestue

Safe Haven Orphanage images / information from Sami Rintala

Rintala Eggertsson Architects

Location: Ban Tha Song Yang, Thailand
Architecture in Thailand

Thai Architecture Designs – chronological list

Bangkok Architecture News

Thai School Design Competition, Mae Sot, Thai-Burma border
Thailand School Design

Thailand Architecture – Selection

Bangkok International Airport – Suvarnabhumi Airport Building
Helmut Jahn of Murphy/Jahn Architects
Suvarnabhumi Airport

British Embassy Renovation, Bangkok
MJP Architects – MacCormac Jamieson Prichard
British Embassy Bangkok

Central Embassy – retail and hotel complex
Amanda Levete Architects
Central Embassy Bangkok
Central World Tower Hotel & Convention Center, Bangkok
BBG-BBGM withTandem Architects
Central World Hotel Bangkok

Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
HASSELL
Radisson Suites Bangkok

MahaNakhon, Bangkok
Ole Scheeren, Partner, Office for Metropolitan Architecture
MahaNakhon Bangkok

Cambodia Project

Vietnam Building

Website: Visit Thailand

Comments / photos for the Safe Haven Orphanage Thailand Architecture page welcome

Safe Haven Orphanage Building

Website : www.tyintegnestue.no

Website: Thailand